تاریخ: ۱۳۹۴/۰۲/۲۷
نویسنده :  ماشین ابزار کارآفرین

استاکر یا لیفتراک دستی چیست

لیفتراک دستی لیفتراک دستی یا استاکر اساسا یک نوع بالابر هیدرولیک با قابلیت جابجای می باشد. 
لیفتراک دستی از طریق پمپ هیدرولیک که با نیروی انسانی کار می کند و شاخک های قابل شناسایی در جلو دارند، حرکت استکر توسط نیروی انسانی انجام می پذیرد.
لیفتراک ها نوعی ماشین های انتقالی محرک هستند. 
لیفتراک های دستی برای بلند کردن اشیای نسبتا سنگین مفید هستند که بطور عادی به نیرویی خارج از توان بشر نیاز دارند. لیفتراک ها این امکان را در اختیار فرد قرار می دهد تا بار سنگین را برای نفر را به راحتی بلند و جابجا کنند.
چون لیفتراک دستی توسط فرد هل داده می شود به روشنی نیاز دارد که بارهای قابل کنترلی روی آن ها قرار گیرد. 
بنابراین اغلب در مغازه های کوچکتر و انبارها جایی که اشیای بسیار سنگینی نیاز نیست تا انتقال داده شوند استفاده می شوند چون گاهی فقط نیاز است که باری را با کمک دست جابجا کنند. 
آن ها اغلب در ادارات برای حرکت فایل های سنگین به کار می روند که از سویی بار بسیار بزرگی برای حرکت روی آن قرار داده می شود که برای همین باید قوانین ایمنی و سلامتی را در مورد آن رعایت کرد.

    هیچ اپراتوری آنلاین نیست. در حال حاضر با استفاده از صفحه تماس با ما می توانید سوالات خود را مطرح کنید.