مدل: CTY-E2016 ظرفیت: 2 تن ارتفاع : 160 سانتیمتر
مدل: CTY-EW ظرفیت: 1 و 1،5 تن ارتفاع بالابری: 1.6 متر
لیفتراک دستی یا استاکر اساسا یک نوع بالابر هیدرولیک با قابلیت جابجای می باشد. لیفتراک دستی از طریق پمپ هیدرولیک که با نیروی انسانی کار می کند و شاخک های قابل شناسایی در جلو دارند،
استاكر های نیمه برقی انتخابی اقتصادی برای نیازهای جابجای و بالابردن پالت در ارتفاع
استاکردستی یا لیفتراک دستی متشکل از دو قسمت جابجایی و بالابردن بار و پالت در ارتفاع به صورت دستی می باشد. عمل بالا بردن بار و پالت توسط جک هیدرولیک دستگاه انجام می پذیرد. که به صورت پدال زدن و یا استفاده از دستگیره، میتوان پمپ جک را بالابرد.

    هیچ اپراتوری آنلاین نیست. در حال حاضر با استفاده از صفحه تماس با ما می توانید سوالات خود را مطرح کنید.