اسکیت ها، آسان بر ها و یا اصطلاحا تانکی تجهیزات بسیار ایمن، مفید و مقرون به صرفه در حمل و جابجایی بارهای فوق سنگین، دستگاه های سنگین صنعتی و ..... می باشند. 
اسکیت و آسانبر 6 تن نوع: محصولات
ظرفیت : 6 تن مدل: CRA-6T
اسکیت و آسانبر 8 تن نوع: محصولات
ظرفیت : 8 تن مدل: CRA-8T
اسکیت و آسانبر 12 تن نوع: محصولات
ظرفیت : 12تن مدل: CRA-12T
اسکیت و آسانبر 15 تن نوع: محصولات
ظرفیت : 15تن مدل: CRA-15T
ظرفیت : 20 تن مدل: CRA-20T

    هیچ اپراتوری آنلاین نیست. در حال حاضر با استفاده از صفحه تماس با ما می توانید سوالات خود را مطرح کنید.