مدل: CTY-EHW ظرفیت: 1 تن ارتفاع بالابری: 2 الی 3.5 متر
مدل: SDDJ130 ظرفیت: 400 کیلوگرم ارتفاع بالابری: 130سانتیمتر

    هیچ اپراتوری آنلاین نیست. در حال حاضر با استفاده از صفحه تماس با ما می توانید سوالات خود را مطرح کنید.