مدل: YTC-A ظرفیت حمل بشکه: تا 300 کیلوگرم ارتفاع بالابری: 40 سانتیمتر  
مدل: YTC-B ظرفیت: 300 کیلوگرم ارتفاع بالابری : 20 سانتیمتر

    هیچ اپراتوری آنلاین نیست. در حال حاضر با استفاده از صفحه تماس با ما می توانید سوالات خود را مطرح کنید.