نحوه خرید یک جک پالت مناسب چگونه است؟ جک پالت ها بر اساس نوع کاربری، وزن بار و ابعاد پالت دسته بندی های مختلفی دارند، جک پالت دارای چند مشخصه اصلی می باشد: طول شاخک جک پالت، عرض شاخک جک پالت، ظرفیت پمپ جک پالت، نوع و تعداد چرخهای جک پالت و... در این...

    هیچ اپراتوری آنلاین نیست. در حال حاضر با استفاده از صفحه تماس با ما می توانید سوالات خود را مطرح کنید.