جک پالت قیچی نوع: محصولات
ظرفیت: 1/1.5 تن ارتفاع بالابری: 80cm طول شاخک: 115cm

    هیچ اپراتوری آنلاین نیست. در حال حاضر با استفاده از صفحه تماس با ما می توانید سوالات خود را مطرح کنید.