ظرفیت : 1 تن طول شاخک: 115 سانتیمتر حداقل ارتفاع شاخک:6.5 سانتیمتر
ظرفیت : 1 تن طول شاخک: 115 سانتیمتر حداقل ارتفاع شاخک: 3.5 سانتیمتر

    هیچ اپراتوری آنلاین نیست. در حال حاضر با استفاده از صفحه تماس با ما می توانید سوالات خود را مطرح کنید.