جک پالت 2 تن نوع: محصولات
ظرفیت : 2 تن حداقل ارتفاع شاخک از زمین: 7.5 سانتیمتر

    هیچ اپراتوری آنلاین نیست. در حال حاضر با استفاده از صفحه تماس با ما می توانید سوالات خود را مطرح کنید.