مدل: CTY-A ظرفیت: 2 تن ارتفاع بالابری: 1.6 متر
مدل: SDDJ850 ظرفیت: 400 کیلوگرم ارتفاع بالابری: 85 سانتیمتر

    هیچ اپراتوری آنلاین نیست. در حال حاضر با استفاده از صفحه تماس با ما می توانید سوالات خود را مطرح کنید.