جک پالت 3 تن نوع: محصولات
ظرفیت: 3 تن طول شاخک : 115 /  122 سانتی متر
ظرفیت: 3 تن طول شاخک : 115 /  122 سانتی متر
ظرفیت: 2000 کیلوگرم قطر رول : از 75 تا 120 سانتیمتر و بیشتر
ظرفیت : 1 تن طول شاخک: 115 سانتیمتر حداقل ارتفاع شاخک:6.5 سانتیمتر

    هیچ اپراتوری آنلاین نیست. در حال حاضر با استفاده از صفحه تماس با ما می توانید سوالات خود را مطرح کنید.